PRIN Highlight

โครงการเด่น

Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564" ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

 

อ่านต่อ
ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบาลภาครัฐ

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง ได้ร่างหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จึงหยุดโครงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่หรือเงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้าไปก่อน โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐฯ อีกครั้ง ว่ากฎหมายดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบห้องเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ และคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้ส่งมอบห้องเรียน และคอมพิวเตอร์ มูลค่า 450,000 บาท แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีก เป็นจำนวน 85 ทุน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม
#Prinsirishareandcare #Prinsiri
อ่านต่อ