Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564" ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

 

อ่านต่อ
ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบาลภาครัฐ

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง ได้ร่างหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

 

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จึงหยุดโครงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่หรือเงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้าไปก่อน โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐฯ อีกครั้ง ว่ากฎหมายดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบห้องเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ และคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้ส่งมอบห้องเรียน และคอมพิวเตอร์ มูลค่า 450,000 บาท แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีก เป็นจำนวน 85 ทุน

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม
#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบเงินบริจาค จากกิจกรรม Prinsiri Share & Care แก่กองทุนมูลนิธิศิริราชสู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ได้เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากกิจกรรม Prinsiri Share & Care ให้แก่กองทุนมูลนิธิศิริราชสู้ภัยโควิด โดยได้รับเกียรติจากคุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายฯ ด้านวิชาการ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกิจกรรม Prinsiri Share & Care นี้ การเข้าร่วม 1 คลิปของลูกบ้าน ปริญสิริจะบริจาคเงินจำนวน 100 บาท เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนฯ 

ปริญสิริ ขอขอบคุณลูกบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนสำคัญในการบริจาคเงินครั้งนี้

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2021 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2021 คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ ขึ้นรับรางวัลชนะการประกวด "Thailand Energy Awards 2021" รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลปีนี้ คือโครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69 แบบบ้าน PHU-REE บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว. ออกแบบภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่ง ยืน” โครงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงาน มีการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยทุกช่วงวัย และให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่

 

ชมบ้านประหยัดพลังงานทุกแบบ ได้แล้ววันนี้ ที่โครงการปริญญ์ เพชรเกษม 69

 

อ่านต่อ
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย รับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2021 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

อ่านต่อ
ปริญสิริ บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 460,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนาวาเอกหญิงวราภรณ์ รัตสิรยากร เป็นตัวแทนมอบ และพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ มูลค่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤต อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบทุนพัฒนาการศึกษา แก่โรงเรียนวันหานโพธิ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ มอบทุนพัฒนาการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จำนวน 450,000 บาท ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ ส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องแรงงาน

ปริญสิริ ขยายความช่วยเหลือ สู่พี่น้องแรงงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ และไม่ได้รับค่าจ้างรายวัน โดยได้ส่งมอบข้าวสาร ไข่ไก่ให้แก่ทีมแรงงานและครอบครัวที่อยู่ในแคมป์ เพื่อไปประกอบอาหาร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาปิดแคมป์ตามนโยบายของภาครัฐ

ปริญสิริ ขอเป็นพลังเล็กๆ ในการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องแรงงาน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต Covid-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#Prinsiri #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ
ปริญสิริ ส่งมอบเลนส์ 3 มิติความละเอียดสูง สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ พร้อมด้วย ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.ปริญเวนเจอร์ และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ได้ส่งมอบเลนส์ 3 มิติความละเอียดสูง สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 3 มิติ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้รับมอบคือ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤต อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ ฉีด ซิโนฟาร์ม แล้วนะ

ฤกษ์ดีวันแรก 28 มิ.ย. 64 ปริญสิริพาพนักงานฉีด “ซิโนฟาร์ม” หลังจากที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจัดสรรวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของบริษัท ปริญสิริ จะฉีดให้ครบทุกหน่วยงานภายใน 30 มิ.ย.นี้ เพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า นอกเหนือจากการคุมเข้มมาตรการความสะอาดและปลอดภัยตามแนวทางของบริษัท ที่ยกระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#อุ่นใจทุกครั้งที่เยี่ยมชมโครงการปริญสิริ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ
#PrinsiriCare ปริญสิริห่วงใย สั่ง “ซิโนฟาร์ม” ฉีดให้พนักงาน 28-30 มิ.ย.นี้

ปริญสิริห่วงใยพนักงานทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว จึงได้สั่งซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พิจารณาเห็นชอบจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่บริษัท โดยกำหนดการฉีดวัคซีนของพนักงานปริญสิริ จะได้รับวัคซีนในวันที่ 28-30 มิ.ย.นี้ 

ซึ่งยังเป็นการช่วยยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ ให้ลูกค้าทุกคนปลอดภัยและวางใจได้ทุกครั้งที่มาเยี่ยมชมโครงการปริญสิริ

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#อุ่นใจทุกครั้งที่เยี่ยมชมโครงการปริญสิริ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ
ปริญสิริ ส่งมอบกำลังใจ แจกข้าวสาร จำนวน 900 ถุง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน ได้แจกข้าวสาร จำนวน 900 ถุง แก่ชาวบ้านในชุมชนตึกแดง เขตบางซื่อ เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

กิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 500,000 บาท มอบให้ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริ ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาผลกระทบจากวิกฤตในช่วงนี้

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ ร่วมทำตู้ปันสุข แบ่งปันอาหารและน้ำดื่ม ที่โรงพยาบาลนครพนม

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข ที่โรงพยาบาลนครพนม เพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่ญาติผู้ป่วยที่มานอนเฝ้าไข้ และประชาชนที่ได้รับผลประทบจากวิกฤติในช่วงนี้

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ ส่งมอบกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 แจกข้าวเหนียวหมู - ไก่กระเทียม จำนวน 2,000 ห่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ได้แจกข้าวเหนียวหมู - ไก่กระเทียม แก่ประชาชน เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

กิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซีรีน พระราม 2 - ท่าข้าม

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2019 โครงการซีรีน พระราม 2 - ท่าข้าม ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการซีรีน พระราม 2 - ท่าข้าม
https://www.youtube.com/watch?v=c3uQN8957I4&feature=youtu.be
Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้าน ที่โครงการฟอร์เร่ ศาลายา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โครงการฟอร์เร่ ศาลายา จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้าน
โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมสุดพิเศษอย่างเต็มอิ่มทั้งเพนท์กระเป๋าผ้าและแก้วน้ำ ปาลูกโป่ง และช้อนปลาเพื่อเป็นการขอบคุณลูกบ้าน พร้อมรับประทานของว่างและขนมหวานร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการคอนโด ทาวน์โฮม และบ้าน ภายใต้อาณาจักรฟอร์เร่ ศาลายา
โครงการเซล ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=t5D9NGq-M30
โครงการซิตี้เซนส์ ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=P63UsFNLzy4
โครงการอิคอนเนเจอร์ ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=_4zYpH2yWEw&t=927s
Tel. 1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการโคราซอน ประชาชื่น

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการโคราซอน ประชาชื่น
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2019 โครงการโคราซอน ประชาชื่น ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ โคราซอน ประชาชื่น
https://www.youtube.com/watch?v=uYE7w56H8fc

Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการอิคอนเนเจอร์ พระราม 2 - เทียนทะเล

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2019 โครงการอิคอนเนเจอร์ พระราม 2 - เทียนทะเล ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร - อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ อิคอนเนเจอร์ พระราม 2 - เทียนทะเล https://www.youtube.com/watch?v=gXcwUb9U7B4&t=1s
Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการอิคอนเนเจอร์ รามอินทรา

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2019 โครงการอิคอนเนเจอร์ รามอินทรา ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ อิคอนเนเจอร์ รามอินทรา https://www.youtube.com/watch?v=-wOkiZ3qMDc&t=5s
Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2019 โครงการปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์   https://www.youtube.com/watch?v=fcz1zuuIjAM
Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซิกเนเจอร์ รามอินทรา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซิกเนเจอร์ รามอินทรา
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2019 โครงการซิกเนเจอร์ รามอินทรา ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ซิกเนเจอร์ รามอินทรา https://www.youtube.com/watch?v=OYvrqdXrh4U&t=13s
Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีตั้งศาลท่านท้าวมหาพรหม และศาลเจ้าที่ ตา, ยาย ณ โครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2019 โครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และจัดพิธีตั้งศาลท่านท้าวมหาพรหม และศาลเจ้าที่ ตา, ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกบ้านทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปริญสิริได้แล้ววันนี้
 
รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม  https://www.youtube.com/watch?v=Z5__tcEnWPA
 
Tel.1753   เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.
 

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการฟอร์เร่ ศาลายา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2019 โครงการฟอร์เร่ ศาลายา จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ท่านเจ้าคุณอลงกต (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกบ้านทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปริญสิริได้แล้ววันนี้

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการคอนโด ทาวน์โฮม และบ้าน ภายใต้อาณาจักรฟอร์เร่ ศาลายา

โครงการเซล ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=t5D9NGq-M30
โครงการซิตี้เซนส์ ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=P63UsFNLzy4
โครงการอิคอนเนเจอร์ ศาลายา https://www.youtube.com/watch?v=_4zYpH2yWEw&t=927s

Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
ปริญสิริคว้ารางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี2018

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คุณ สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2018" จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยแบบบ้านที่ได้รับรางวัลปีนี้คือ "PHANA" แบบบ้านดีไซน์ C-SHAPE

พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ บ้านเล่นระดับ + Double Volume นับเป็นรางวัลที่ 3 ของโครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์หลังจากแบบบ้าน CHOLLATEE และ SIKAREE รับรางวัลไปเมื่อปี 2016
และ 2014 ชมแบบบ้านดีไซน์ C-SHAPE และ L-SHAPE ได้แล้ววันนี้ ที่โครงการปริญญ์ สาทร ราชพฤกษ์

อ่านต่อ
ปริญสิริ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบข้าวสารและเงิน แก่ผู้สูงอายุ ณ อบต.บึงทองหลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ที่ อบต.บึงทองหลาง
พร้อมมอบข้าวสารจำนวน 250 ถุง และเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำไปซื้อของใช้จำเป็น
สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการเซล รัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2018 โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ท่านเจ้าคุณอลงกต (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกบ้านทุกท่าน
พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปริญสิริได้แล้ววันนี้

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ https://www.youtube.com/watch?v=Jd3yOYzupKo

Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซิกเนเจอร์ รามอินทรา

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2018 โครงการซิกเนเจอร์ รามอินทรา ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ซิกเนเจอร์ รามอินทรา https://www.youtube.com/watch?v=OYvrqdXrh4U&t=13s

Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการโคราซอน ประชาชื่น

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2018 โครงการโคราซอน ประชาชื่น จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกบ้านทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปริญสิริได้แล้ววันนี้
 
รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการโคราซอน ประชาชื่น  https://www.youtube.com/watch?v=uYE7w56H8fc
 
Tel.1753   เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
“ปริญสิริ” คว้ารางวัลใหญ่ BCI Asia Top 10 Developers Award 2018

คุณสัญญา สุวรรณพิบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Award 2018” ในงานมอบรางวัล BCI ASIA AWARDS 2018 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2018 ที่ผ่านมา

 

สำหรับปีนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยม รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2-ท่าข้าม โครงการทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ บนทำเลพระราม 2 โดยมี มร.มาทิอัส ครัฟฟ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal เป็นผู้มอบรางวัล   

 

งานมอบรางวัล BCI ASIA AWARDS นี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2-ท่าข้าม

https://www.youtube.com/watch?v=Z5__tcEnWPA

 

Tel. 1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

 

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซีรีน พระราม 2-ท่าข้าม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่โครงการซีรีน พระราม2-ท่าข้าม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2018 โครงการซีรีน พระราม2-ท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว
พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ บริเวณคลับเฮ้าส์โครงการ

แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป
รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการซีรีน พระราม2-ท่าข้าม https://www.youtube.com/watch?v=qf2ODjy8yj8&t=386s

Tel.1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

 

อ่านต่อ
รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2018 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดย มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

สำหรับ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 นี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำผู้ทำคุณประโยชน์ทางศาสนาและสังคมส่วนรวม องค์กรบริหารดีเด่น ที่มีความสามารถ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจที่มีคุณธรรมดีเด่นแห่งปี

ส่วน รางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 เป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีจิตอาสา อุทิศทุ่มเท เสียสละ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานโดดเด่นที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร

นับเป็นอีก 2 รางวัลที่ช่วยยืนยัน ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรปริญสิริ ที่ตั้งใจพัฒนาทุกโครงการให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 

อ่านต่อ
“เซล ศาลายา” คอนโดจากปริญสิริ คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018
(PEAT 2018) โดยทาการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัล จาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยโครงการคอนโดจากปริญสิริที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
โครงการเซล ศาลายา (Zelle Salaya) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561
(Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)

โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ

สัมผัสความสวยงาม และสภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเซล ศาลายา และเซล รัตนาธิเบศร์ ได้แล้ววันนี้


อ่านต่อ
Pre-Sale ทาวน์โฮมโครงการใหม่
ซิตี้เซนส์ รังสิต (Citysense Rangsit)

ภาพบรรยากาศ งาน Pre-Sale โครงการซิตี้เซนส์ รังสิต (Citysense Rangsit)
ทาวน์โฮม 2 ชั้นโครงการใหม่จากปริญสิริ

สัมผัสแบบบ้านฟังก์ชั่นดี 3 ห้องนอน พร้อมห้องอเนกประสงค์
ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวล้อมรอบ ภายใต้แนวคิด “OXYGEN COMMUNITY”
ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.49 ล้าน* ได้แล้ววันนี้

รับชม รีวิวเจาะลึกโครงการ https://youtu.be/YVGCEd9J_xw
Tel.1753   เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00-18.00 

 

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ที่โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2018 โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ บริเวณคลับเฮ้าส์โครงการ
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในโครงการถัดไป

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์  https://www.youtube.com/watch?v=ZVSoV7mIesM&t=1s

Tel.1753  เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ที่โครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2018 โครงการซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกบ้านทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปริญสิริได้แล้ววันนี้
 
รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการ ซิตี้เซนส์ พระราม 2-ท่าข้าม  https://www.youtube.com/watch?v=Z5__tcEnWPA

Tel.1753   เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.


อ่านต่อ
ปริญสิริ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 
พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
โดยนำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคมากมาย อาทิ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำเย็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง น้ำยาถูพื้น ฯลฯ สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ
ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

อ่านต่อ
ปริญสิริ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษางานวิจัย
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท
โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

 

อ่านต่อ
ปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์ คว้าอีกรางวัล การันตีคุณภาพ Think Of Living People’s Choice Awards 2016

ปริญญ์ สาทร – ราชพฤกษ์ โครงการบ้านหรู ทำเลเด่น บนถ.ราชพฤกษ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Think Of Living People’s Choice Awards 2016 จัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Think Of Living
โดยเหล่าบรรดาสมาชิกผู้ติดตามเว็บไซต์ Think of Living เว็บไซต์ชั้นนำเรื่องบ้านและคอนโดของไทย ต่างเทคะแนนให้โครงการปริญญ์ เป็นโครงการแนวราบที่มีสาธารณูป
โภคยอดเยี่ยมประจำปี 2016 (Best Housing Facilities) ภายใต้การออกแบบที่มีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ตามแนวคิด "OXYGEN COMMUNITY"
นับเป็นอีกรางวัลที่การันตีคุณภาพบ้านและโครงการของปริญสิริ

 

อ่านต่อ
ปริญสิริ คว้ารางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ประจำปี 2016

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2017 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
ด้านสถาปัตยกรรม ประจำปี 2016" จากพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โดยแบบบ้านที่ได้รับรางวัลปีนี้คือ "CHOLLATEE" แบบบ้านดีไซน์ C-SHAPE ที่เพิ่งเปิดตัว ภายใต้แนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน นับเป็นรางวัลที่ 2 ของปริญญ์ - สาทร ราชพฤกษ์
หลังจากแบบบ้าน "SIKAREE" แบบบ้านดีไซน์ L-SHAPE ได้คว้ารางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมไปเมื่อปี 2014 ภายใต้แนวคิด "OXYGEN COMMUNITY"

ชมแบบบ้านดีไซน์พิเศษ C-SHAPE และ L-SHAPE ได้แล้ววันนี้ ที่โครงการ ปริญญ์ สาทร - ราชพฤกษ์

 

อ่านต่อ
ผู้บริหารดีเด่น คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประจำปี ๒๕๕๙

“โครงการสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบของสังคมไทย” จัดโดยชมรม ปันน้ำใจ อุ่นไอรัก เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ ทั่วประเทศไทย และได้จัดพิธีมอบรางวัล
คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ขึ้นประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ประสบความสำเร็จ ด้านการงาน ครอบครัว ธุรกิจและปฎิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

โดยมีท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เป็นองค์ประธานพิธีมอบรางวัล
คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง”ประจำปี ๒๕๕๙ ทางคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่าง
สาขา ผู้บริหารดีเด่น เดินทางเข้ารับรางวัล ”กินรีทอง” พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ อินฟินิท ซิตี้ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

 

อ่านต่อ
ปริญสิริร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Saturday School

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ผู้อํานวยการสายงานการตลาด บมจ.ปริญสิริ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ โครงการ Saturday School ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ด้อยโอกาสหรือชุมชนต่างๆ ได้รับความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Saturday School Season 4 ตอน Mission I’m possible ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2016 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง และ 2 ชุมชน กิจกรรมภายใต้โครงการนี้นับได้ว่าทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ทำให้องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บมจ.ปริญสิริ ที่มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา


อ่านต่อ
ปริญสิริ รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers 2016

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ  รับมอบรางวัล Top 10 Developers 2016 “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย” ประจำปี 2016

จาก บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด ร่วมกับนิตยสาร FutrureArc Journal โดยมี มิสแอนนา ครัพส์ Chief Human Resources Development Officer BCI Academy Director เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องบอลรูมโรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท โครงการที่ได้รับรางวัลคือ โครงการ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ และโครงการ ซิตี้เซนส์ ศาลายา ซึ่งนับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่รวมอากาศบริสุทธิ์ไว้ภายในโครงการพร้อมทั้งความสมบูรณ์แบบไปด้วยสถาปัตยกรรมและการออกแบบบ้านที่ทันสมัย ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งในและนอกบริเวณบ้านอย่างคุ้มค่านับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและการันตีระดับคุณภาพการออกแบบโครงการของปริญสิริ อย่างแท้จริง 

งานประกาศผลรางวัล “BCI Asia Awards”จัดขึ้นทุกปีในเมืองสำคัญ 7 แห่ง ทั่วเอเชีย โดยจะมอบให้กับองค์กรด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สถาปนิกมืออาชีพชั้นนำในวงการสถาปัตยกรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานพัฒนาการออกแบบโครงการระดับคุณภาพที่โด่ดเด่น และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างในด้านความยั่งยืนและคุณค่าโดยรวมของโครงการจนกลายเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


อ่านต่อ